Protecția datelor

Operator Prelucrare Date cu Caracter Personal

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Pentru a putea colabora cu succes, trebuie sa fiți de acord ca STOIAN D.M. P.F.A. prin www.impatiens.ro,  să colecteze și să prelucreze datele înscrise conform cerințelor Legii nr. 677/2001 si a Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 si a Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Stoian D.M. PFA.  are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: reclama, marketing si publicitate; servicii de comunicatii electronice.

Sunteţi/nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru reclamă, marketing si publicitate; servicii de comunicatii electronice. Refuzul dvs. determină imposibilitatea participarii la campaniile desfășurate de magazinul nostru; imposibilitatea asigurării serviciilor de comunicații electronice în condiții optime.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi pot fi comunicate numai următorilor destinatari: Stoian D.M. PFA. (reprezentanților legali și imputerniciților), precum și partenerilor contractuali ai firmei, cu respectarea prevederilor contractuale de confidențialitate.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, trimisa electronic catre Stoian D.M. PFA. , reprezentata de doamna Stoian Daniela, date de contact aici. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

Impatiens.ro poate detine informatii despre dumneavoastra, pe care le-ati oferit (de exemplu printr-o cerere sau printr-un formular de inregistrare, contract etc.). Aceste informatii pot include, printre altele, numele, adresa, numere de telefon.

1. In ce fel poate utiliza Impatiens.ro aceste informatii personale? Informatiile despre dvs. pot fi folosite doar in scopuri asociate comercializarii serviciilor si produselor de pe siteul Impatiens.ro, cum ar fi: a) procesarea comenzilor sau cererilor dumneavoastra; b) oferirea de produse si/sau servicii catre dumneavoastra; c) solutionarea cererilor, intrebarilor sau a reclamatiilor facute de catre dumneavoastra; d) contactarea dumenavoastra (inclusiv prin posta, email, mesaje text sau telefon) in legatura cu oferte de produse si servicii ale Impatiens.ro sau in legatura cu produse si servicii care credem ca ar putea fi de interes, cum ar fi promotii, oferte speciale.. etc. (in afara de cazul in care ati facut o cerere privind aceasta activitate).

Va informam ca datele personale pe care ni le furnizati sunt prelucrate in scopul oferirii in conditii optime a serviciului web disponibil pe acest website. Conform Legii nr. 677/2001 si a Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor.

INFORMATII PERSONALE

Sunteti de acord ca furnizarea serviciilor sau produselor va incepe imediat dupa indeplinirea tuturor formalitatilor de inregistrare cerute. Informatiile furnizate trebuie sa fie corecte. Optand pentru inregistrare, va obligati sa ne furnizati corect numele, adresa si alte informatii utile. Prin accesarea contului si utilizarea parolei personale sunteti responsabil pentru toate actiunile care decurg din folosirea acestora. Impatiens.ro nu poate fi facut responsabil pentru erorile survenite in urma neglijentei utilizatorului privind securitatea si confidentialitatea contului si parolei sale.

SECURITATEA DATELOR PERSONALE

Datele dumneavoastra personale vor putea fi utilizate de catre Impatiens.ro pentru confirmarea comenzilor, informarea prin e-mail, posta sau alte mijloace de comunicare despre actiunile ulterioare, realizarea de rapoarte statistice etc. Datele dumneavoastra personale vor putea fi transmise autoritatilor in drept cu scopul verificarii tranzactiilor comerciale sau altor autoritati in drept pentru efectuarea oricaror verificari justificate in baza legii.  Datele furnizate de catre clienti sunt strict confidentiale. Impatiens.ro se angajeaza in fata clientilor sai sa nu furnizeze aceste date unor terte persoane sau companii si sa le utilizeze strict pentru uzul relatiei de afaceri dintre client si Impatiens.ro

Acest site foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul nostru. IMPATIENS.RO se obliga sa respecte drepturile dumneavoastra conferite de legislatia in vigoare, iar la cererea dumneavoastra trimisa la adresa office@impatiens.ro, se obliga: sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/200 si a Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 20161 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date; sa inceteze prelucrarea datelor dumneavoastra personale.

IMPATIENS.RO certifica faptul ca va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 si a Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comertul electronic, precum a Ordonantei nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta cu modificarile ulterioare. Printre aceste drepturi se numara (enumerarea neavand un caracter limitativ):

a. dreptul de a cere de la IMPATIENS.RO sa va confirme daca prelucreaza sau nu datele dumneavoastra personale, in mod gratuit pentru o solicitare pe an;

b. dreptul de a cere de la IMPATIENS.RO sa rectifice, actualizeze, blocheze sau stearga, in mod gratuit, acele date furnizate a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor legislatiei in vigoare;

c. dreptul de a cere IMPATIENS.RO sa inceteze, in mod gratuit, prelucrarea datelor sale personale;

d. In cazul platilor online, plata serviciilor de pe acest website este efectuata prin intermediul solutiilor de plata online oferite de: EuroPayment Services S.R.L. (euplatesc.ro). In vederea eliminarii riscului ca datele dumneavoastra sa intre in posesia si sa fie folosite abuziv de terte persoane: IMPATIENS.RO si EuroPayment Services S.R.L. (euplatesc.ro) garanteaza securitatea sistemelor informatice.

e. In ceea ce priveste datele furnizate firmei de curierat pentru livrarea produselor comandate de dumneavoastra, atat Impatiens.ro cat si Urgent Cargus SA se obliga sa respecte si sa protejeze datele furnizate de dumneavoastra in conformitate cu legislatia in vigoare si anexa speciala semnata intre parti cu privire la asumarea si respectarea datelor cu caracter personal.

Informatiile privind datele cardului bancar (numar de card, data expirarii etc.) nu sunt transferate sau stocate, la nici un moment de timp, pe serverele Impatiens.ro, ale partenerilor sau pe serverele  EuroPayment Services S.R.L. (euplatesc.ro). In cazul sistemului 3D Secure pentru plata cu carduri Visa sau MasterCard, datele legate de cardul dumneavoastra sunt introduse direct in sistemele Visa sau MasterCard, iar in cazul in care cardul dumneavoastra a fost emis de catre o banca certificata in sistemul 3D Secure, autorizarea tranzactiei se face doar dupa autentificarea dumneavoastra in acest sistem – introducerea unui cod/parola secreta stiuta numai de dumneavoastra, similar codului PIN la tranzactiile de la ATM.