<realizare site web cursuri contabilitate bucuresti
pahar carton
beton amprentat
pompe de caldura

Abonare NEWSLETTER

PrestaShop

Operator Prelucrare Date cu Caracter Personal

STOIAN D.M. P.F.A. este inregistrata si avizata de către ANSPDCP (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) cu nr. de inregistrare 0008340 din 10.04.2017

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Pentru a putea colabora cu succes, trebuie sa fiți de acord ca STOIAN D.M. P.F.A. prin www.impatiens.ro,  să colecteze și să prelucreze datele înscrise conform cerințelor Legii nr. 677/2001 și ale Legii nr. 506/2004 .

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Stoian D.M. PFA.  are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: reclama, marketing si publicitate; servicii de comunicatii electronice.
Sunteţi/nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesarepentru reclamă, marketing si publicitate; servicii de comunicatii electronice. Refuzul dvs. determină imposibilitatea participarii la campaniile desfășurate de magazinul nostru; imposibilitatea asigurării serviciilor de comunicații electronice în condiții optime.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi pot fi comunicate numai următorilor destinatari: Stoian D.M. PFA. (reprezentanților legali și imputerniciților), precum și partenerilor contractuali ai firmei, cu respectarea prevederilor contractuale de confidențialitate.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, trimisa electronic catre Stoian D.M. PFA. , reprezentata de doamna Stoian Daniela, date de contact aici. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.